Menu

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 16/09/2016

thống kê nhanh: 8 bộ số ra nhiều trong 40 lần quay gần nhất: 12 19 lần 00 18 lần 09 18 lần 06 17 lần 87 17 lần 26 16 lần 42 16 lần 20 15 lần 8 bộ số ra ít nhất trong 40 lần quay gần nhất: 48 5 lần 11 6 lần 22 6 lần 36 6 lần 97 6 lần 18 7 lần 30 7 lần 67 7 lần những bộ loto lâu không...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 17/09/2016

thống kê nhanh: những bộ số ra nhiều trong 40 lần quay gần nhất: 12 19 lần 09 18 lần 79 18 lần 00 17 lần 42 17 lần 26 16 lần 20 15 lần 94 15 lần những bộ số ra ít trong 40 lần quay gần nhất: 36 5 lần 48 5 lần 22 6 lần 97 6 lần 18 7 lần 21 7 lần 28 7 lần 30 7 lần những bộ số lâu không ra...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 18/09/2016

thống kê nhanh: những bộ loto ra liên tiếp (lô rơi): 16 3 ngày 27 2 ngày 42 2 ngày 50 2 ngày 55 2 ngày 59 2 ngày những bộ loto lâu không ra (lô khan): 17 21 ngày 60 15 ngày 74 14 ngày 97 11 ngày 95 10 ngày 28 10 ngày thống kê đâug giải ĐB Đầu 0 137 lần Đầu 1 106 lần Đầu 2 101 lần Đầu 3 97 lần Đầu 4 108 lần Đầu...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 19/09/2016

Thống kê nhanh ngày 19/09/2016: 6 bộ loto ra nhiều trong 40 lần quay gần nhất: 00 19 lần 09 19 lần 42 19 lần 12 18 lần 03 17 lần 06 17 lần 6 bộ loto ra ít trong 40 lần quay gần nhất: 18 7 lần 21 7 lần 30 7 lần 38 7 lần 95 7 lần 11 8 lần những bộ số lâu không ra : 60 16 ngày 97 12 ngày 95 11...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 20/09/2016

Thống kê nhanh ngày 20/09/2016 6 bộ loto ra nhiều trong 40 lần quay gần nhất: 00 20 lần 09 20 lần 42 20 lần 12 19 lần 03 18 lần 06 18 lần 6 bộ loto ra ít trong 40 lần quay gần nhất: 18 8 lần 21 8 lần 30 8 lần 38 8 lần 95 8 lần 11 9 lần những bộ số lâu không ra : 60 17 ngày 97 13 ngày 95 12...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 21/09/2016

Thống kê nhanh ngày 21/09/2016 08 bộ loto ra nhiều trong 40 lần quay gần nhất: 00 20 lần 09 20 lần 87 18 lần 03 17 lần 12 17 lần 79 17 lần 85 17 lần 42 16 lần 08 bộ loto ít ra trong 40 lần quay gần nhất: 38 7 lần 97 7 lần 48 4 lần 22 5 lần 84 5 lần 15 6 lần 18 6 lần 66 6 lần những bộ loto lâu...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 22/09/2016

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 22/09/2016 Lotto lâu chưa ra (lotto gan): 95 – 14 ngày 77 – 11 ngày 08 – 9 ngày 14 – 9 ngày 57 – 9 ngày 12 – 8 ngày 65 – 8 ngày 01 – 7 ngày 34 – 7 ngày 54 – 7 ngày 75 – 7 ngày 13 – 6 ngày 20 – 6 ngày 38 – 6 ngày 48 – 6 ngày 52 – 6 ngày 86 –...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 23/09/2016

Thống kê nhanh ngày 23/09/2016 10 bộ số ra nhiều trong 40 lần quay gần nhất: 09 20 lần 00 19 lần 03 18 lần 06 17 lần 12 17 lần 79 17 lần 85 17 lần 87 17 lần 55 16 lần 16 15 lần những bộ loto lâu không ra ( lô khan ): 95 14 ngày 77 11 ngày những bộ loto ra liên tiếp (lô rơi): 36 3 ngày 03 2 ngày 09 2...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 24/09/2016

Thống kê nhanh ngày 24/09/2016 những bộ số ra nhiều trong 40 lần quay gần nhất: 09 21 lần 00 19 lần 03 19 lần 55 17 lần 85 17 lần 87 17 lần 12 16 lần 26 16 lần 37 16 lần 42 16 lần 06 15 lần 72 15 lần những bộ số ra ít trong 40 lần quay gàn nhất : 48 5 lần 18 6 lần 66 6 lần 15 7 lần 25 7 lần 34...

Xem thêm

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 25/09/2016

Thống kê nhanh ngày 25/09/2016 những bộ số ra nhiều trong 40 lần quay gần nhất: 09 20 lần 00 20 lần 03 20 lần 55 18 lần 85 18 lần 87 18 lần 12 17 lần 26 17 lần 37 17 lần 42 17 lần 06 16 lần 72 16 lần những bộ số ra ít trong 40 lần quay gàn nhất : 48 6 lần 18 7 lần 66 7 lần 15 8 lần 25 8 lần 34...

Xem thêm