Menu

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 12/08/2016

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 12/08/2016
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
57   15 ngày
01 14 ngày
67 13 ngày
70 11 ngày
97 11 ngày
45   10 ngày
24 9 ngày
26 9 ngày
28 8 ngày
34 8 ngày
90   8 ngày
78 7 ngày
81 7 ngày
84 7 ngày
93 7 ngày
27   6 ngày
46 6 ngày
76 6 ngày
10 5 ngày
16 5 ngày
43   5 ngày
66 5 ngày
75 5 ngày
82 5 ngày
89 5 ngày
91   5 ngày
 
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
03 18 lần
29 16 lần
71 15 lần
13 14 lần
20   14 lần
22 13 lần
80 13 lần
40 12 lần
00 11 lần
04   11 lần
12 11 lần
37 11 lần
53 11 lần
65 11 lần
79   11 lần
16 10 lần
21 10 lần
27 10 lần
35 10 lần
82   10 lần
87 10 lần
88 10 lần
98 10 lần
99   10 lần
 
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 57 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 29/03/2014 đến 27/04/2014)
  • Cặp số 01 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 20 ngày (từ 09/05/2010 đến 28/05/2010)
Đặc biệt lâu chưa ra:
26   443 ngày
74 373 ngày
49 351 ngày
08 305 ngày
55 304 ngày
69   290 ngày
59 289 ngày
45 273 ngày
63 247 ngày
79 235 ngày
60   233 ngày
68 231 ngày
28 223 ngày
72 210 ngày
14 208 ngày
77   205 ngày
01 193 ngày
62 179 ngày
65 170 ngày
76 169 ngày
33   164 ngày
67 162 ngày
85 157 ngày
16 149 ngày
10 145 ngày
44   144 ngày
51 136 ngày
84 135 ngày
32 132 ngày
95 130 ngày
47   129 ngày