Menu

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 11/08/2016

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 11/08/2016
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
57 14 ngày
01 13 ngày
67 12 ngày
70 10 ngày
97 10 ngày
45 9 ngày
24 8 ngày
26 8 ngày
74 8 ngày
28 7 ngày
34 7 ngày
37 7 ngày
51 7 ngày
90 7 ngày
21 6 ngày
78 6 ngày
81 6 ngày
84 6 ngày
85 6 ngày
93 6 ngày
09 5 ngày
27 5 ngày
46 5 ngày
76 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
03 18 lần
29 17 lần
20 14 lần
71 14 lần
22 13 lần
40 13 lần
12 12 lần
13 12 lần
80 12 lần
00 11 lần
04 11 lần
53 11 lần
56 11 lần
65 11 lần
79 11 lần
16 10 lần
27 10 lần
37 10 lần
82 10 lần
84 10 lần
87 10 lần
88 10 lần
98 10 lần
99 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 57 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 29/03/2014 đến 27/04/2014) [Chi tiết]
Cặp số 01 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 20 ngày (từ 09/05/2010 đến 28/05/2010) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
26 442 ngày
74 372 ngày
49 350 ngày
08 304 ngày
55 303 ngày
69 289 ngày
59 288 ngày
45 272 ngày
63 246 ngày
79 234 ngày
60 232 ngày
68 230 ngày
28 222 ngày
72 209 ngày
14 207 ngày
77 204 ngày
01 192 ngày
62 178 ngày
65 169 ngày
76 168 ngày
33 163 ngày
67 161 ngày
85 156 ngày
00 150 ngày
16 148 ngày
10 144 ngày
44 143 ngày
51 135 ngày
84 134 ngày
32 131 ngày
95 129 ngày
47 128 ngày