Menu

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 04/08/2016

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
92 20 ngày
94 13 ngày
72 12 ngày
78 11 ngày
18 10 ngày
96 9 ngày
05 8 ngày
07 8 ngày
77 8 ngày
14 7 ngày
23 7 ngày
50 7 ngày
57 7 ngày
01 6 ngày
17 6 ngày
41 6 ngày
69 6 ngày
87 6 ngày
93 6 ngày
11 5 ngày
19 5 ngày
30 5 ngày
35 5 ngày
46 5 ngày
67 5 ngày
 
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
29 16 lần
71 16 lần
03 15 lần
20 14 lần
22 14 lần
16 13 lần
40 13 lần
00 12 lần
36 12 lần
37 12 lần
79 12 lần
13 11 lần
53 11 lần
56 11 lần
65 11 lần
80 11 lần
85 11 lần
12 10 lần
28 10 lần
33 10 lần
35 10 lần
49 10 lần
52 10 lần
57 10 lần
74 10 lần
82 10 lần
84 10 lần
87 10 lần
99 10 lần
 
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 92 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 16/07/2009 đến 10/08/2009)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
26 435 ngày
74 365 ngày
49 343 ngày
08 297 ngày
55 296 ngày
13 288 ngày
69 282 ngày
59 281 ngày
45 265 ngày
63 239 ngày
79 227 ngày
60 225 ngày
68 223 ngày
28 215 ngày
72 202 ngày
14 200 ngày
77 197 ngày
01 185 ngày
62 171 ngày
65 162 ngày
76 161 ngày
33 156 ngày
67 154 ngày
85 149 ngày
00 143 ngày
16 141 ngày
10 137 ngày
44 136 ngày
51 128 ngày
84 127 ngày