Menu

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 02/08/2016

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 02/08/2016
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
83 26 ngày
63 22 ngày
92 18 ngày
33 14 ngày
94 11 ngày
72 10 ngày
00 9 ngày
55 9 ngày
78 9 ngày
18 8 ngày
80 8 ngày
08 7 ngày
12 7 ngày
34 7 ngày
90 7 ngày
96 7 ngày
05 6 ngày
07 6 ngày
73 6 ngày
77 6 ngày
14 5 ngày
23 5 ngày
32 5 ngày
50 5 ngày
52 5 ngày
57 5 ngày
59 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
29 16 lần
03 15 lần
40 15 lần
71 15 lần
79 14 lần
22 13 lần
16 12 lần
20 12 lần
30 12 lần
87 12 lần
00 11 lần
13 11 lần
36 11 lần
57 11 lần
80 11 lần
28 10 lần
33 10 lần
35 10 lần
49 10 lần
52 10 lần
53 10 lần
65 10 lần
67 10 lần
85 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 83 đã 26 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 15/12/2015 đến 08/01/2016) [Chi tiết]
Cặp số 63 đã 22 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 06/09/2013 đến 01/10/2013) [Chi tiết]
Cặp số 92 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 16/07/2009 đến 10/08/2009) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)
Đặc biệt lâu chưa ra:
99 440 ngày
26 433 ngày
74 363 ngày
49 341 ngày
08 295 ngày
55 294 ngày
13 286 ngày
69 280 ngày
59 279 ngày
45 263 ngày
63 237 ngày
79 225 ngày
60 223 ngày
68 221 ngày
28 213 ngày
72 200 ngày
14 198 ngày
77 195 ngày
01 183 ngày
62 169 ngày
65 160 ngày
76 159 ngày
33 154 ngày
67 152 ngày
85 147 ngày
00 141 ngày
16 139 ngày
10 135 ngày
44 134 ngày
51 126 ngày
84 125 ngày

 
Xếp hạng 5/5 (1 phiếu)