Menu

soi cầu thống kê xổ số miền bắc ngày 01/08/2016

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 01/08/2016
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
83 25 ngày
63 21 ngày
92 17 ngày
33 13 ngày
65 10 ngày
75 10 ngày
94 10 ngày
15 9 ngày
72 9 ngày
00 8 ngày
55 8 ngày
78 8 ngày
18 7 ngày
80 7 ngày
08 6 ngày
12 6 ngày
34 6 ngày
90 6 ngày
96 6 ngày
05 5 ngày
07 5 ngày
53 5 ngày
61 5 ngày
64 5 ngày
73 5 ngày
77 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
29 16 lần
03 15 lần
71 15 lần
40 14 lần
79 14 lần
16 12 lần
20 12 lần
30 12 lần
87 12 lần
00 11 lần
28 11 lần
35 11 lần
36 11 lần
57 11 lần
80 11 lần
13 10 lần
17 10 lần
22 10 lần
33 10 lần
49 10 lần
52 10 lần
53 10 lần
65 10 lần
67 10 lần
94 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
Cặp số 83 đã 25 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 15/12/2015 đến 08/01/2016)
Cặp số 63 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 06/09/2013 đến 01/10/2013)
Cặp số 92 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 16/07/2009 đến 10/08/2009)
Đặc biệt lâu chưa ra:
99 439 ngày
26 432 ngày
74 362 ngày
49 340 ngày
08 294 ngày
55 293 ngày
13 285 ngày
69 279 ngày
59 278 ngày
45 262 ngày
63 236 ngày
79 224 ngày
60 222 ngày
68 220 ngày
28 212 ngày
72 199 ngày
14 197 ngày
77 194 ngày
01 182 ngày
62 168 ngày
65 159 ngày
76 158 ngày
33 153 ngày
67 151 ngày
85 146 ngày
00 140 ngày
16 138 ngày
10 134 ngày
44 133 ngày
51 125 ngày

 
Xếp hạng 0/5 (0 phiếu)