Menu

thống kê xổ số miền bắc ngày 14/01/2018

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 14/01/2018
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
15 12 ngày
25 12 ngày
43 12 ngày
58 12 ngày
31 11 ngày
35 11 ngày
98 11 ngày
28 9 ngày
65 9 ngày
41 7 ngày
69 7 ngày
71 7 ngày
75 7 ngày
21 6 ngày
22 6 ngày
29 6 ngày
57 6 ngày
78 6 ngày
91 6 ngày
09 5 ngày
32 5 ngày
42 5 ngày
53 5 ngày
54 5 ngày
79 5 ngày
81 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
14 15 lần
01 14 lần
62 14 lần
80 14 lần
48 13 lần
63 13 lần
32 12 lần
36 12 lần
59 12 lần
89 12 lần
11 11 lần
20 11 lần
23 11 lần
47 11 lần
49 11 lần
52 11 lần
53 11 lần
67 11 lần
81 11 lần
93 11 lần
26 10 lần
33 10 lần
37 10 lần
51 10 lần
56 10 lần
58 10 lần
71 10 lần

Đặc biệt lâu chưa ra:
02 495 ngày
06 448 ngày
26 436 ngày
42 432 ngày
51 373 ngày
00 303 ngày
14 288 ngày
35 287 ngày
45 273 ngày
84 264 ngày
29 253 ngày
36 225 ngày
76 209 ngày
94 190 ngày
10 186 ngày
88 180 ngày
20 174 ngày
67 171 ngày
47 166 ngày
13 163 ngày
25 152 ngày
99 141 ngày
03 136 ngày
54 135 ngày
30 127 ngày
15 126 ngày