Menu

thống kê xổ số miền bắc ngày 13/01/2018

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 13/01/2018
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
19 18 ngày
12 11 ngày
15 11 ngày
25 11 ngày
43 11 ngày
58 11 ngày
94 11 ngày
31 10 ngày
35 10 ngày
40 10 ngày
98 10 ngày
28 8 ngày
65 8 ngày
51 7 ngày
41 6 ngày
69 6 ngày
71 6 ngày
75 6 ngày
21 5 ngày
22 5 ngày
29 5 ngày
57 5 ngày
68 5 ngày
78 5 ngày
91 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
01 15 lần
14 15 lần
80 15 lần
62 14 lần
48 13 lần
32 12 lần
36 12 lần
49 12 lần
63 12 lần
89 12 lần
93 12 lần
96 12 lần
20 11 lần
23 11 lần
47 11 lần
53 11 lần
58 11 lần
59 11 lần
67 11 lần
81 11 lần
11 10 lần
26 10 lần
33 10 lần
41 10 lần
52 10 lần
56 10 lần
71 10 lần
78 10 lần
87 10 lần
88 10 lần

Đặc biệt lâu chưa ra:
02 494 ngày
06 447 ngày
26 435 ngày
42 431 ngày
51 372 ngày
00 302 ngày
14 287 ngày
35 286 ngày
45 272 ngày
84 263 ngày
29 252 ngày
36 224 ngày
76 208 ngày
94 189 ngày
10 185 ngày
88 179 ngày
20 173 ngày
67 170 ngày
47 165 ngày
13 162 ngày
25 151 ngày
99 140 ngày
03 135 ngày
54 134 ngày
30 126 ngày
15 125 ngày