Menu

thống kê xổ số miền bắc ngày 11/01/2018

 

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 11/01/2018
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
38 25 ngày
19 16 ngày
11 10 ngày
02 9 ngày
03 9 ngày
12 9 ngày
15 9 ngày
25 9 ngày
43 9 ngày
58 9 ngày
94 9 ngày
31 8 ngày
34 8 ngày
35 8 ngày
40 8 ngày
86 8 ngày
98 8 ngày
18 7 ngày
24 6 ngày
28 6 ngày
52 6 ngày
65 6 ngày
05 5 ngày
06 5 ngày
16 5 ngày
47 5 ngày
51 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
14 15 lần
01 14 lần
63 14 lần
80 14 lần
48 13 lần
62 13 lần
89 13 lần
32 12 lần
67 12 lần
81 12 lần
96 12 lần
26 11 lần
36 11 lần
49 11 lần
53 11 lần
58 11 lần
68 11 lần
88 11 lần
23 10 lần
24 10 lần
33 10 lần
41 10 lần
42 10 lần
45 10 lần
47 10 lần
51 10 lần
56 10 lần
59 10 lần
71 10 lần
76 10 lần
78 10 lần
87 10 lần
93 10 lần
97 10 lần

Đặc biệt lâu chưa ra:
02 492 ngày
06 445 ngày
26 433 ngày
42 429 ngày
51 370 ngày
00 300 ngày
14 285 ngày
35 284 ngày
45 270 ngày
84 261 ngày
29 250 ngày
36 222 ngày
76 206 ngày
94 187 ngày
10 183 ngày
88 177 ngày
20 171 ngày
67 168 ngày
47 163 ngày
13 160 ngày
25 149 ngày
99 138 ngày
03 133 ngày
54 132 ngày