Menu

thống kê xổ số miền bắc ngày 10/01/2018

 

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 10/01/2018
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
38 24 ngày
19 15 ngày
11 9 ngày
02 8 ngày
03 8 ngày
12 8 ngày
15 8 ngày
25 8 ngày
43 8 ngày
44 8 ngày
58 8 ngày
94 8 ngày
31 7 ngày
34 7 ngày
35 7 ngày
40 7 ngày
86 7 ngày
98 7 ngày
18 6 ngày
56 6 ngày
72 6 ngày
24 5 ngày
28 5 ngày
33 5 ngày
52 5 ngày
65 5 ngày
74 5 ngày
97 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
01 16 lần
14 14 lần
62 14 lần
63 14 lần
80 14 lần
89 13 lần
32 12 lần
67 12 lần
81 12 lần
88 12 lần
96 12 lần
26 11 lần
36 11 lần
42 11 lần
48 11 lần
49 11 lần
51 11 lần
53 11 lần
58 11 lần
68 11 lần
71 11 lần
87 11 lần
93 11 lần
21 10 lần
23 10 lần
24 10 lần
41 10 lần
47 10 lần
52 10 lần
78 10 lần

Đặc biệt lâu chưa ra:
02 491 ngày
06 444 ngày
26 432 ngày
42 428 ngày
51 369 ngày
00 299 ngày
14 284 ngày
35 283 ngày
45 269 ngày
84 260 ngày
29 249 ngày
36 221 ngày
76 205 ngày
94 186 ngày
10 182 ngày
88 176 ngày
20 170 ngày
67 167 ngày
47 162 ngày
13 159 ngày
25 148 ngày
44 140 ngày
99 137 ngày
03 132 ngày
54 131 ngày