Menu

thống kê xổ số miền bắc ngày 09/01/2018

 

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 09/01/2018
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
38 23 ngày
45 15 ngày
19 14 ngày
30 9 ngày
39 9 ngày
11 8 ngày
02 7 ngày
03 7 ngày
12 7 ngày
15 7 ngày
25 7 ngày
27 7 ngày
43 7 ngày
44 7 ngày
58 7 ngày
94 7 ngày
31 6 ngày
34 6 ngày
35 6 ngày
40 6 ngày
59 6 ngày
61 6 ngày
86 6 ngày
87 6 ngày
98 6 ngày
18 5 ngày
56 5 ngày
64 5 ngày
72 5 ngày
88 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
01 15 lần
14 14 lần
63 14 lần
80 14 lần
32 13 lần
81 13 lần
26 12 lần
53 12 lần
62 12 lần
71 12 lần
89 12 lần
21 11 lần
23 11 lần
36 11 lần
42 11 lần
48 11 lần
49 11 lần
51 11 lần
58 11 lần
67 11 lần
68 11 lần
78 11 lần
88 11 lần
93 11 lần
96 11 lần
13 10 lần
24 10 lần
41 10 lần
47 10 lần
52 10 lần
87 10 lần
97 10 lần

Đặc biệt lâu chưa ra:
02 490 ngày
06 443 ngày
26 431 ngày
42 427 ngày
51 368 ngày
00 298 ngày
14 283 ngày
35 282 ngày
45 268 ngày
84 259 ngày
29 248 ngày
36 220 ngày
76 204 ngày
94 185 ngày
10 181 ngày
88 175 ngày
20 169 ngày
67 166 ngày
47 161 ngày
13 158 ngày
25 147 ngày
44 139 ngày
99 136 ngày
03 131 ngày
54 130 ngày