Menu

thống kê xổ số miền bắc ngày 08/01/2018

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 08/01/2018
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
38 22 ngày
45 14 ngày
55 14 ngày
19 13 ngày
09 12 ngày
30 8 ngày
39 8 ngày
11 7 ngày
85 7 ngày
02 6 ngày
03 6 ngày
07 6 ngày
12 6 ngày
15 6 ngày
25 6 ngày
27 6 ngày
43 6 ngày
44 6 ngày
58 6 ngày
90 6 ngày
94 6 ngày
31 5 ngày
34 5 ngày
35 5 ngày
40 5 ngày
59 5 ngày
61 5 ngày
86 5 ngày
87 5 ngày
98 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
01 15 lần
14 14 lần
80 14 lần
21 13 lần
26 13 lần
63 13 lần
51 12 lần
62 12 lần
67 12 lần
68 12 lần
71 12 lần
81 12 lần
89 12 lần
23 11 lần
24 11 lần
32 11 lần
41 11 lần
48 11 lần
49 11 lần
52 11 lần
58 11 lần
78 11 lần
88 11 lần
96 11 lần
11 10 lần
36 10 lần
42 10 lần
47 10 lần
53 10 lần
76 10 lần
87 10 lần
97 10 lần

Đặc biệt lâu chưa ra:
02 489 ngày
06 442 ngày
26 430 ngày
42 426 ngày
51 367 ngày
00 297 ngày
14 282 ngày
35 281 ngày
45 267 ngày
84 258 ngày
29 247 ngày
36 219 ngày
76 203 ngày
94 184 ngày
10 180 ngày
88 174 ngày
20 168 ngày
67 165 ngày
47 160 ngày
13 157 ngày
25 146 ngày
44 138 ngày
99 135 ngày
03 130 ngày
54 129 ngày