Menu

thống kê xổ số miền bắc ngày 07/01/2018

 

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 07/01/2018
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
38 21 ngày
82 15 ngày
45 13 ngày
55 13 ngày
84 13 ngày
19 12 ngày
92 12 ngày
09 11 ngày
80 9 ngày
00 7 ngày
30 7 ngày
39 7 ngày
11 6 ngày
85 6 ngày
02 5 ngày
03 5 ngày
07 5 ngày
12 5 ngày
15 5 ngày
25 5 ngày
27 5 ngày
43 5 ngày
44 5 ngày
58 5 ngày
90 5 ngày
94 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
01 16 lần
14 14 lần
26 14 lần
71 13 lần
81 13 lần
21 12 lần
23 12 lần
51 12 lần
62 12 lần
67 12 lần
80 12 lần
24 11 lần
32 11 lần
41 11 lần
48 11 lần
52 11 lần
58 11 lần
63 11 lần
68 11 lần
88 11 lần
89 11 lần
96 11 lần
11 10 lần
12 10 lần
15 10 lần
36 10 lần
37 10 lần
47 10 lần
49 10 lần
53 10 lần
76 10 lần
78 10 lần
87 10 lần
97 10 lần

Đặc biệt lâu chưa ra:
02 488 ngày
06 441 ngày
26 429 ngày
42 425 ngày
51 366 ngày
00 296 ngày
14 281 ngày
35 280 ngày
45 266 ngày
84 257 ngày
29 246 ngày
36 218 ngày
76 202 ngày
94 183 ngày
10 179 ngày
88 173 ngày
20 167 ngày
67 164 ngày
47 159 ngày
13 156 ngày
25 145 ngày
44 137 ngày
99 134 ngày
03 129 ngày
54 128 ngày